Fundraising og innovationsrådgivning

SPØRG OM FUNDRAISING

 Hvornår kontakte Peer?

 Hvad hvis jeg får afslag?

RÅD OM FUNDRAISING

 Skærp nyhedsværdien.

 Søg alliancer.

 Brug rådgivning.

GRATIS PROJEKTVURDERING

40 62 86 93

Peer hjælper virksomheder og foreninger med fundraising. Og vi hjælper virksomheder med at udvikle ny forretning. Mangler du ressourcer til at virkeliggøre din idé?

FUNDRAISING handler om at gøre dit drømmeprojekt til virkelighed ved at skaffe finansiering. Peer hjælper både offentlige og private kunder i mål med professionel fundraising.

 

9 ud af 10 fondsansøgninger får afslag. Flere af Danmarks store støtteydere modtager omkring 5.000 ansøgninger hvert år. Det stiller store krav til ansøgningens indhold, f.eks. innovationshøjden eller 'nyhedsværdien', samt til partnermatchet. Den hårde kamp om midlerne fører oftest til et afslag – også når projektet i kernen er godt. Så det kræver indsigt i fondsmarkedet og den rette vinkel på dit projekt at nå igennem nåleøjet til midler.

 

Peer har mange års erfaring i at sikre midler til alt fra velfærdsteknologi til kulturprojekter og forskning. Vi har en stor viden om de danske støtteydere og hvad de forventer, når du søger. Vi fundraiser for offentlige institutioner, foreninger med kulturdrømme, for kommercielt drevne virksomheder med behov for innovationsmidler og opstarts-virksomheder på vej i markedet.

| Kontakt os for cases | se vores ydelser

INNOVATION handler om at skabe ny forretning ud af alle de ressourcer, du råder over. Ressourcerne kan bestå af ny viden; eller af flere slags allerede kendt viden eller kunnen, som du kombinerer. Innovation kan også handle om en ny måde at organisere jer på, som styrker jeres tilbud til kunderne eller brugerne. Innovation kan være det at udvikle en ny forretningsmodel, der f.eks. udnytter et digitalt potentiale. Eller det kan helt konkret handle om at nytænke jeres markedsføring.

 

Peer sætter rammen for jeres innovationsproces med afsæt i forretningsgrundlaget og mulighederne i markedet. Og vi forankrer hele processen i organisationen.

| Kontakt os for cases | se vores ydelser

| peer@peerinnovation.dk

| Skype: Peer Innovation

| V.E. Gamborgs Vej 1, 2000 Frederiksberg